NG's recomandă:


4 camere web partia de schi Covasna

Esti curios?

PC Computer

Creative Commons


TinaR - VIP
Azi cumperi mai ieftin:

35% reducere la colectia Nautilus

Piata de Advertoriale
I'm listed in Personal Gazduire Web Hosting Inregistrare Domenii

Popular Posts

Bottom 3

CafeForm Plus
Gazduire Web Hosting Inregistrare Domenii

Anunţ privind derularea cursului gratuit de formare profesională “Ingrijitoare bolnavi la domiciliu (cod NC 5133.2.1.)”

 Anunţ privind derularea cursului gratuit de formare profesională 


Ingrijitoare bolnavi la domiciliu (cod NC 5133.2.1.)


 


Societatea Naţională de Cruce Roşie din România are plăcerea de a vă anunța că începând cu luna aprilie 2015 va derula în municipiul Brașov cursul gratuit de formare profesională  “Ingrijitoare bolnavi la domiciliu (cod NC 5133.2.1.)”.


 


Cursurile de formare sunt organizate în cadrul proiectului “PRO-SANATATE – Creșterea accesului angajaților din sistemul medico-social din Romania la programele de formare profesională continuă”, proiect ce este cofinanţat din Fondul Social European – Investeşte în Oameni! prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi implementat, în perioada 24 aprilie 2014 – 23 octombrie 2015, de către Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică, CATALACTICA în parteneriat cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România și Fundația pentru Recuperare, Integrare și Promovare Socială ECHOSOC.


 


 


Condiții de eligibilitate:


 


 • minim studii gimnaziale (8 clase)

 • angajat cu contract individual de muncă, fără calificare sau cu nivel scăzut de calificare din domeniul medico-social:

 • Personal nedidactic sau administrativ, cu atribuții specifice domeniului medico-social din cadrul structurilor administraţiei publice locale şi sistemul privat (Grădiniţa cu program normal, Grădiniţa cu program prelungit si grădiniţa care funcţionează împreuna cu creşa cu program zilnic, Grădiniţa cu program săptămânal si grădiniţa care funcţionează împreuna cu creşa cu program săptămânal, gradiniţe şi creşe private).

 • Personal administrativ și auxiliar, cu atribuții specifice domeniului medico-social din cadrul structurilor subordonate Direcţiilor de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului (centre de plasament, centre îngrijire persoane vârstnice, centre îngrijire copii etc.).

 • Personal administrativ și auxiliar, cu atribuții specifice domeniului medico-social din cadrul unităţilor sanitare, publice şi private.

 • Personal administrativ și auxiliar, cu atribuții specifice domeniului medico-social din cadrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

 • nu sunt eligibili angajaţii din domeniul medico-social care care au un nivel de calificare superior nivelului 2 de calificare (inclusiv angajați pe posturi din domeniul medico-social ce sunt specifice unui program de formare de nivelul 3).

 • nu sunt eligibili angajaţii ce au beneficiat de o altă finanţare din fonduri publice naţionale sau comunitare în calitate de participant, pentru programul de formare profesională “Ingrijitoare bolnavi la domiciliu (cod NC 2.1.)”

 • nu sunt eligibili angajaţii ce au participat la cursurile anterioare derulate în cadrul proiectului “PRO-SANATATE – Creșterea accesului angajaților din sistemul medico-social din România la programele de formare profesională continuă”

 • nu sunt eligibili angajaţii cu pregătire postliceală în domeniul medical-sanitar și/sau pregătire superioară (studii superioare)

 • nu sunt eligibile persoanele fizice autorizate să desfașoare activități economice în mod independent, intreprinderi familiale și individuale

 


Documente necesare înscrierii:


 


 • Copia actului de identitate

 • Copia certificatului de naştere

 • Copia certificatului de căsătorie/hotărâre de divorţ (dacă este cazul)

 • Copia actului de studii al ultimei şcoli absolvite (diplomă şi foaie matricolă)

 • Aviz medical cu specificaţia apt curs

 • Adeverința de la locul de muncă (care să ateste faptul că persoana este angajată într-o unitate din domeniul medico-social, structurile menţionate la condiţiile de înscriere); Adeverința de la locul de muncă include și un extras din fișa postului în care se identifică atribuțiile specifice domeniului medico-social – în original

 


Persoanele înscrise au disponibilitatea participării la activităţile proiectului:


 


 • Formular de înregistrare a grupului țintă-completat corect și semnat (în original)

 • Declaraţie Consimţământ (în original)

 • Declaratia pe propria raspundere-semnată și datată (în original)

 • Participarea la activităţile de informare, consiliere şi orientare profesională (Fişă de informare şi consiliere, Test de aptitudini, test de interes)

 • Participarea la derularea cursului (28 săptămâni: 12 săptămâni pregătire teoretică, de luni-vineri sală de curs în municipiu; 16 săptămâni, de luni-vineri la locul de muncă sau la alţi angajatori din domeniul medico-social)

 • Participarea la evaluarea finală – în a 28-a săptămână de la începerea cursului (evaluarea finală se susţine în faţa unei comisii constituite din 2 specialişti desemnaţi de către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi coordonatorul de formare al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România)

 


Alte informaţii:


 • Cursurile sunt gratuite

 • Cursurile sunt autorizate CNFPA

 • La înmânarea diplomei absolventul primește suma de 960 RON

 • Cheltuielile de transport și cazare nu se decontează

 


Pentru informații suplimentare:


 


Ileana Pia LOPACI – Coordonator local campanii


Mobil: 0744 51 85 39, email: lopaci_pia@yahoo.com


 


Gabriela CERCEL – Expert Informare, consiliere și orientare profesională


Mobil:  0762 86 63 64, email: cercelgabriela@yahoo.com


 


 


Adresa corespondență Filiala Brașov: Str.Mureșenilor nr.5, Brașov, cod postal 500122


 


 Anunţ privind derularea cursului gratuit de formare profesională “Ingrijitoare bolnavi la domiciliu (cod NC 5133.2.1.)”
Read More

Cântec despre noi - Poezia de duminică


Cântec despre noi


de Corina Nica


Mai lasă ţigara, iubite,

Ești prea disperat după ea

In mâinile tale muncite

Mai bine chitara ar sta.Să-mi cânţi de castele și mare,

De tot valul ce a trecut,

De dragoste și-nsingurare

Să-mi cânţi de sfârșit și-nceput.


(Rf.) In mâna ta să-mi las voinţa

In glasul tău iar să mă-nec

Ochii tăi dragi, toată fiinţa,

S-o știu inainte să plec.


Mai lasă ţigara și haide

In iarna de suflet etern

Noi n-avem nevoie de haine

In gara mea nu-i nici un tren.


Ia struna cu tine in visul

Cu taine, ferestre și cânt

Deschide in mine abisul

Și tot ce-i mai bun in cuvânt.


(Rf) In mâna ta imi las voinţa,

In glasul tău iar mă topesc

Am ochii tăi, toată fiinţa,

Sărut cu sărut te iubesc!
Cântec despre noi - Poezia de duminică
Read More

Anunţ privind finalizarea cursului gratuit de formare profesională “Ingrijitoare copii (cod NC 5131.1.1)”

 Anunţ privind finalizarea cursului gratuit de formare profesională 


Ingrijitoare copii (cod NC 5131.1.1)”


 


Societatea Națională de Cruce Roșie din România are plăcerea de a vă anunța finalizarea în data de 13 martie 2015, în Municipiul Brașov a cursului de Ingrijitoare copii (cod NC 5133.1.1)”, derulat în perioada 02 decembrie 2014 – 13 martie 2015 în cadrul proiectului strategic “PRO-SANATATE – Creșterea accesului angajaților din sistemul medico-social din România la programele de formare profesională continuă”.


Proiectul “PRO-SANATATE” este cofinanţat din Fondul Social European – Investeşte în Oameni! prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi implementat, în perioada 24 aprilie 2014 – 23 octombrie 2015, de către Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică, CATALACTICA în parteneriat cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România și Fundația pentru Recuperare, Integrare și Promovare Socială ECHOSOC. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea nivelului de calificare pentru 2520 de angajați necalificați și/sau cu un nivel scăzut de calificare din domeniul medico-social din cele 8 regiuni de dezvoltare din România, contribuind la facilitarea/îmbunatățirea accesului și participării la programe de formare profesională continuă (FPC). Grupul țintă al proiectului este format din angajați necalificați (cu vârste între 18 și 64 de ani) pentru domeniul în care lucrează sau cu un nivel scăzut de calificare, din cele 8 regiuni de dezvoltare: Nord –Est: Bacău, Sud-Est: Buzău, Constanța, Vrancea, Tulcea; Sud-Muntenia: Prahova; Sud – Vest Oltenia: Olt; Vest: Arad, Hunedoara, Timiș; Nord – Vest: Cluj, Maramureș, Satu-Mare; Centru: Alba, Brașov, Mureș; București-Ilfov: București, Ilfov.


Prin participarea cursanţilor înscrişi la programul Ingrijitoare copii (cod NC 5133.1.1)” s-a vizat îmbunătăţirea nivelului de calificare a forţei de muncă, dezvoltarea competenţelor profesionale,  creşterea oportunităţilor de accesare a altor posturi şi de avansare în cadrul pieţei muncii, asigurarea stabilităţii postului, precum şi creşterea accesului la metode alternative moderne de formare continuă, adecvate specificului grupului ţintă şi priorităţilor actuale în domeniul medico-social.


 


 


Pentru informații suplimentare:


 


Ileana Pia LOPACI – Coordonator local campanii


Mobil: 0744 51 85 39, email: lopaci_pia@yahoo.com


 


Gabriela CERCEL – Expert Informare, consiliere și orientare profesională


Mobil:  0762 86 63 64, email: cercelgabriela@yahoo.com


 


 


Adresa corespondență Filiala Brașov: Str.Mureșenilor nr.5, Brașov, cod postal 500122Anunţ privind finalizarea cursului gratuit de formare profesională “Ingrijitoare copii (cod NC 5131.1.1)”
Read More

Un nou Centru AlcoInfo, ALIAT, in Spitalul Judetean de Urgenta din Brasov

Centru AlcoInfo, Aliat, in incinta spitalului judetean de urgenta Brasov


ALIAT (Alianta pentru Lupta Impotriva Alcoolismului si Toxicomaniilor), cu sprijinul financiar al HEINEKEN România, a deschis, pe 13 martie 2015, în Brasov, un nou centru AlcoInfo destinat detectării precoce și intervenției psihologice în cazurile de abuz și dependență de alcool. Centrul este al cincilea din România și funcționează în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov (Str. Calea București, Nr. 25-27). Inițiativa se alătură celorlalte 4 centre AlcoInfo care funcționează deja din 2012 în Bucureşti, Craiova, Miercurea Ciuc şi în Câmpulung Moldovenesc. Toate centrele AlcoInfo oferă servicii complementare intervenţiilor din spital, destinate pacienţilor care au un consum problematic de alcool sau care suferă de afecţiuni asociate consumului abuziv de alcool.


Specificul acestui model de intervenție constă în faptul că funcționează în spitale generale, nu în cele de psihiatrie, și că aceste centre sunt dedicate exclusiv tratării psiho-sociale a afecţiunilor cauzate de consumul problematic de alcool. În plus, beneficiază de sprijinul unor specialişti instruiți de ALIAT în domeniul tratării dependenţei de alcool.


Centrul va funcționa 4 ore pe zi, iar serviciile sunt gratuite pentru orice persoană care este înregistrată în sistemul naţional de asigurări de sănătate şi care suferă de un consum problematic de alcool sau/şi de afecţiuni asociate acestuia sau care dorește să-și evalueze propriul consum de alcool. Concret, coordonatorul centrului va lucra cu personalul medical al spitalului, pentru a determina exact ce tip de intervenţie psiho-socială se potriveşte acestui tip de pacienţi sau celor care apelează la serviciile spitalului pentru tratarea unor afecţiuni asociate consumului abuziv de alcool. Rudele și apropiații pacienților detectați cu un consum problematic de alcool vor putea și ei beneficia de serviciile noului centru.


Alianta pentru Lupta Impotriva Alcoolismului si Toxicomaniilor


„Ideea înființării acestor centre a plecat de la realitatea serviciilor de tratament pentru dependența de alcool și este o intervenție inovatoare care aduce tratamentul la pacient, în loc să aștepte să vină pacientul la tratament. În prezent, majoritatea acestor servicii se găsesc în spitalele de psihiatrie și sunt accesate de pacienți care vin după mulți ani de consum abuziv de alcool, când starea lor fizică și psihică este extrem de precară, iar șansele de vindecare sunt mici. Prin plasarea specialiștilor noștri în spitalele generale, încercăm să contactăm acești pacienți cât mai precoce posibil (uneori nici ei și nici doctorii lor nu au cunoștința faptului că există un consum problematic de alcool) și să creștem în felul acesta șansele ca o intervenție realizată precoce să aibă succes pe termen lung și să se evite o evoluție spre o dependență severă. Experiența ALIAT acumulată în mulți ani de lucru în domeniul prevenirii și tratamentului abuzului de alcool este că atunci când sunt abordați cu respect și cu profesionalism, oamenii răspund în moduri pozitive și acceptă ajutorul care li se oferă. În plus, ne dorim să colaborăm cu personalul medical din spital pentru a-i ajuta să recunoască mai ușor abuzul și dependența de alcool, care sunt responsabile de un procent semnificativ din bolile și accidentele adulților. Sperăm să demonstrăm același lucru și în centrul de la Brașov și suntem recunoscători colegilor medici care ne-au primit în mijlocul lor”, a declarat Eugen Hriscu, directorul științific al ALIAT.


Deschiderea centrului AlcoInfo de la Brașov se integrează, așadar, în angajamentul asumat de cei doi parteneri de a dezvolta în România un sistem de servicii comunitare care să abordeze integrat abuzul și dependența de alcool, și care să funcţioneze pe termen lung. De altfel, un studiu ALIAT din 2012 a relevat că peste 90% din români nu au cunoștință de un centru unde să se poată adresa pentru o problemă legată de dependența de alcool.


“Deschiderea acestui nou centru este încă o dovadă a faptului că, prin parteneriatul pe termen lung cu ALIAT, sprijinim inițiativele și implementarea unor soluții concrete, care răspund nevoilor celor care se confruntă cu un consum abuziv de alcool. Suntem conștienți de importanța tratării psiho-sociale a acestor afecțiuni, de aceea, prin acest angajament, venim în întâmpinarea celor care au nevoie de ajutorul nostru și familiilor lor și  îi ajutăm să facă alegeri conștiente cu privire la consumul de alcool. Pentru noi, promovarea unui consum responsabil de alcool face parte din activitatea noastră zilnică și este una dintre priorităţile companiei și ale Agendei de Sustenabilitate “Brewing a Better World,” a declarat Onno Rombouts, Managing Director HEINEKEN România.


Informații de background:


De ce este nevoie de centrele AlcoInfo?


În 2011, ALIAT, cu sprijinul financiar al HEINEKEN România, a realizat primul studiu national în care s-a evaluat raportul cerere-ofertă în materie de servicii medicale dedicate persoanelor cu un consum problematic de alcool. Principalele concluzii ale studiului au fost că, pe de o parte, în România lipseşte un sistem de servicii medicale integrate adresate persoanelor cu un consum problematic de alcool şi familiilor acestora şi, pe de altă parte, că aceşti oameni sunt stigmatizaţi social. Deschiderea celor 5 centre din țară vine ca răspuns la aceste concluzii ale studiului şi urmărește să ofere soluţii concrete acestor nevoi.


Cum funcţionează centrele AlcoInfo din țară?


Odată ce un pacient care suferă de consum abuziv de alcoolsau de afecţiuni asociate acestui diagnosticajunge la spitalul unde se află centrul, există 4 paşi pe care acesta îi poate urma:


 1. Etapa de screening sau evaluare sumară – coordonatorul centrului evaluează nivelul personal de consum de alcool al pacientului folosind instrumente standardizate de evaluare.

 2. Etapa evaluării amănunţite a pacientului – se va realiza împreună cu medicul curant, în scopul stabilirii unui plan de intervenţie personalizat.

 3. Faza de intervenţie – intervenţii scurte menite să îl ajute pe pacient să ţină sub control consumul problematic de alcool. Intervenţiile vor fi corelate cu şedinţe cu familia pacientului

 4. Faza de monitorizare şi evaluare – coordonatorul centrului se va ocupa de monitorizarea evoluţiei pacientului chiar şi după externarea acestuia din spital şi de direcţionarea lui către serviciile medicale disponibile în comunitatea în care pacientul se află.

Personalul AlcoInfo


Specialiştii Centrelor sunt psihiatri, psihologi sau asistenţi sociali cu pregătire specializată, care au parcurs training-urile ALIAT pentru a deprinde tehnicile de intervenţie psiho-socială recomandate în cazul persoanelor cu un consum problematic de alcool.


Despre ALIAT


www.alcocentru.ro


www.aliatong.ro


www.alcohelp.ro


ALIAT – Alianta pentru Lupta Impotriva Alcoolismului si Toxicomaniilor este o organizaţie non-guvernamentală şi non-profit, una din primele organizatii profesionale care activează în domeniul adicțiilor din România, fondată în 1993 cu scopul de a dezvolta programe de prevenire şi tratament pentru problemele corelate cu consumul de alcool şi de droguri, din care fac parte profesionişti din domeniul sănătăţii mintale (psihiatri, psihologi, asistenţi sociali şi asistente medicale). În august 2011, ALIAT a deschis, în Bucureşti şi în Târgovişte, primele 2 centre care oferă tratamente complexe și servicii de reintegrare socială destinate persoanelor cu un consum problematic de alcool şi familiilor acestora. Până în 2013, cele două centre au oferit aceste servicii în regim complet gratuit, în baza unui contract de finanțare din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.


Despre HEINEKEN România şi Agenda de Sustenabilitate “Brewing a Better World”


Parteneriatul dintre HEINEKEN România şi ALIAT face parte din agenda de sustenabilitate “Brewing a Better World”. Aceastareprezintăangajamentulcompaniei de a avea o contribuțiepozitivăasupramediului, societățiișicomunitățilorîn care HEINEKEN îșidesfășoarăactivitatea, concentrându-se înjurul a patruariicheie: apă, CO2, materiaprimășiconsumulresponsabil. Pânăacum, companiaaobținutrezultatebuneîntoateacestearii.


Promovarea consumului responsabil şi păstrarea parteneriatului pe termen lung în prevenirea consumului abuziv de alcool fac parte, de asemenea, din această agendă.


HEINEKEN este cel mai mare producător de bere din Europa şi ocupă locul 3 în lume în ceea ce priveşte volumele. HEINEKEN România face parte din Grupul HEINEKEN şi deţine cel mai diversificat portofoliu de mărci care acoperă toate segmentele pieţei de bere: Heineken®, Ciuc®, Ciuc 0.0%®, Ciuc Natur Radler®, Ciuc Natur Radler 0.0 %®, Ciuc Natur Radler Mere Roșii®, Silva®, Silva Dark®, Golden Brau®, Golden Brau 0.0%®, Neumarkt®, Bucegi®, Affligem (import), Edelweiss® (import), Zipfer® (import), Amstel® (import), Birra Moretti® (import), Krusovice® (import), Foster’s® (import), cidru Strongbow® (import), Sol® (import), Desperados® (import), Gösser®, Schlossgold®(import), Gambrinus®, Harghita® si Haţegana®. HEINEKEN deţine patru fabrici în România, în Miercurea Ciuc, Constanţa, Craiova, Târgu Mureş şi are peste 1.100 de angajaţi. Mai multe detalii despre companie găsiţi la www.heinekenromania.ro.


Contact:


Oana Crăciun, Expert comunicare ALIAT, oana.craciun@aliatong.ro, 0737.522.548


Livia Bucăţică, Corporate Relations Specialist HEINEKEN Romania, livia.bucatica@heineken.com, 0723.388.122Un nou Centru AlcoInfo, ALIAT, in Spitalul Judetean de Urgenta din Brasov
Read More

Matinal - Poezia de duminică


Matinal


de Corina Nica


Cafeaua de azi are gust de tine,

E vineri, e iarnă, imi e dor,

Acasã, cu-o carte, e-atât de bine

Din ceașcă vin aburi imbietori.Din raiul acesta de dor și tăcere,

In tabloul de astăzi lipsește ceva,

Dragostea ta și a ta mângâiere

Și inima ta lângă inima mea.
Matinal - Poezia de duminică
Read More

Anunţ privind derularea cursului gratuit de formare profesională “Ingrijitoare bolnavi la domiciliu (cod NC 5133.2.1.)”

Anunţ privind derularea cursului gratuit de formare profesională 


Ingrijitoare bolnavi la domiciliu (cod NC 5133.2.1.)


 


 


 


Societatea Naţională de Cruce Roşie din România are plăcerea de a vă anunța că începând cu luna aprilie 2015 va derula în municipiul Brasov cursul gratuit de formare profesională  “Ingrijitoare bolnavi la domiciliu (cod NC 5133.2.1.)”.


 


Cursurile de formare sunt organizate în cadrul proiectului “PRO-SANATATE – Creșterea accesului angajaților din sistemul medico-social din Romania la programele de formare profesională continuă”, proiect ce este cofinanţat din Fondul Social European – Investeşte în Oameni! prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi implementat, în perioada 24 aprilie 2014 – 23 octombrie 2015, de către Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică, CATALACTICA în parteneriat cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România și Fundația pentru Recuperare, Integrare și Promovare Socială ECHOSOC.


 


 


Conditii de eligibilitate:


 


 • minim studii gimnaziale (8 clase)

 • angajat cu contract individual de muncă, fără calificare sau cu nivel scăzut de calificare din domeniul medico-social:

 • Personal nedidactic sau administrativ, cu atributii specifice domeniului medico-social din cadrul structurilor administraţiei publice locale şi sistemul privat (Grădiniţa cu program normal, Grădiniţa cu program prelungit si grădiniţa care funcţionează împreuna cu creşa cu program zilnic, Grădiniţa cu program săptămânal si grădiniţa care funcţionează împreuna cu creşa cu program săptămânal, gradiniţe şi creşe private

 • Personal administrativ si auxiliar, cu atributii specifice domeniului medico-social din cadrul structurilor subordonate Direcţiilor de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului (centre de plasament, centre îngrijire persoane vârstnice, centre îngrijire copii etc.).

 • Personal administrativ si auxiliar, cu atributii specifice domeniului medico-social din cadrul unităţilor sanitare, publice şi private

 • Personal administrativ si auxiliar, cu atributii specifice domeniului medico-social din cadrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

 • nu sunt eligibili angajaţii din domeniul medico-social care care au un nivel de calificare superior nivelului 2 de calificare (inclusiv angajati pe posturi din domeniul medico-social ce sunt specifice unui program de formare de nivelul 3).

 • nu sunt eligibili angajaţii ce au beneficiat de nici o altă finanţare din fonduri publice naţionale sau comunitare în calitate de participant, pentru programul de formare profesionala “Ingrijitoare bolnavi la domiciliu (cod NC 2.1.)”

 • nu sunt eligibili angajaţii ce au participat la cursurile anterioare derulate in cadrul proiectului “PRO-SANATATE – Creșterea accesului angajaților din sistemul medico-social din Romania la programele de formare profesională continuă”

 • nu sunt eligibili angajaţii cu pregătire postliceala in domeniul medical-sanitar si/sau pregatire superioara (studii superioare)

 • nu sunt eligibile persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati economice in mod independent, intreprinderi familiale si individuale

 


Documente necesare înscrierii:


 


 • Copia actului de identitate

 • Copia certificatului de naştere

 • Copia certificatului de căsătorie/hotărâre de divorţ (dacă este cazul)

 • Copia actului de studii al ultimei şcoli absolvite (diplomă şi foaie matricolă)

 • Aviz medical cu specificaţia apt curs

 • Adeverința de la locul de munca (care sa ateste faptul ca persoana este angajata intr-o unitate din domeniul medico-social, structurile menţionate la condiţiile de înscriere); Adeverinta de la locul de munca include si un extras din fisa postului in care se identifica atributiile specific domeniului medico-social – in original

 


Persoanele inscrise au disponibilitatea participării la activităţile proiectului:


 


 • Formular de inregistrare a grupului tinta-completat corect si semnat (in original)

 • Declaraţie Consimţământ (in original)

 • Declaratia pe propria raspundere-semnata si datata (in original)

 • Participarea la activităţile de informare, consiliere şi orientare profesională (Fişă de informare şi consiliere, Test de aptitudini, test de interes)

 • Participarea la derularea cursului (28 săptămâni: 12 săptămâni pregătire teoretică, de luni-vineri sală de curs în municipiu; 16 săptămâni, de de luni-vineri la locul de muncă sau la alţi angajatori din domeniul medico-social)

 • Participarea la evaluarea finală – în a 28-a săptămână de la începerea cursului (evaluarea finală se susţine în faţa unei comisii constituite din 2 specialişti desemnaţi de către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi coordonatorul de formare al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România)

 


Alte informaţii:


 • Cursurile sunt gratuite

 • Cursurile sunt autorizate CNFPA

 • La înmânarea diplomei absolventul primește suma de 960 RON

 • Cheltuielile de transport si cazare nu se deconteaza

 


 


Pentru informații suplimentare:


 


Ileana Pia LOPACI – Coordonator local campanii, Mobil: 0744 51 85 39  , email: lopaci_pia@yahoo.com


 


Gabriela CERCEL  – Expert Informare, consiliere si orientare profesionala, Mobil: 0768631306, email: cercelgabriela@yahoo.com


 


Adresa corespondență Filiala Brasov: Str.Muresenilor nr.5, Brasov, cod postal 500122


 Anunţ privind derularea cursului gratuit de formare profesională “Ingrijitoare bolnavi la domiciliu (cod NC 5133.2.1.)”
Read More

Întâmplare - Poezia de duminică


Întâmplare


de Corina Nica


Eu nici nu știu de te iubeam pe tine

Sau visul meu în dragoste-ntrupat

Dar știu că tot ce a părut că-i bine

Era doar taină, viață și păcat.Din întâmplare ai fost tu, iubite,

Din fericire nu conta că-s eu,

Iar clipele au alergat grăbite

Pe portativul sufletului meu.


Ne-au prins în vals tumulturi de emoții,

Adăpostiți de-o gamă de culori,

Gustând din toate pe furiș, ca hoții,

Am regăsit ale-mplinirii flori.


Nici azi nu știu de te-am plăcut pe tine

Sau dorul meu de-a fi iubită iar

Dar știu că nu regret și că mi-e bine

Să nu îmi treacă zilele-n zadar…
Întâmplare - Poezia de duminică
Read More

#Thicke interzis pentru muzica, nu video, cu Blurred lines

Robin #Thicke – Blurred lines, o piesa pe care o cunosti, poate nu si videoclipul, este pe cale sa fie interzis in lume pentru … plagiat. Aparnt, ei au copiat o piesa din ’77, moiv pentru care este pe cale sa fie scoasa de catre o curte de jurati in afara legii, si, deci, Robin #Thicke – Blurred lines sa nu mai existe.


#thicke Blurred lines


Si pentru voi si videoclipul necenzurat al lui Robin #Thicke – Blurred linesSi pentru a nu fi misogin, aveti aici si obin #Thicke – Blurred lines, varianta “pentru” femei#thicke Pharrell interzis


 


Si aveti aici si versurile Robin #Thicke – Blurred lines


“Blurred Lines” Robin #Thicke
(feat. T.I. & Pharrell Williams)


[Intro: Pharrell]

Everybody get up

Everybody get up

Hey, hey, hey

Hey, hey, hey

Hey, hey, hey[Verse 1: Robin Thicke]

If you can’t hear what I’m trying to say

If you can’t read from the same page

Maybe I’m going deaf,

Maybe I’m going blind

Maybe I’m out of my mind
[Pharrell:] Everybody get up

[Pre-chorus: Robin Thicke]

OK now he was close, tried to domesticate you

But you’re an animal, baby, it’s in your nature

Just let me liberate you

Hey, hey, hey

You don’t need no papers

Hey, hey, hey

That man is not your maker


[Chorus: Robin Thicke]

And that’s why I’m gon’ take a good girl

I know you want it

I know you want it

I know you want it

You’re a good girl

Can’t let it get past me

You’re far from plastic

Talk about getting blasted

I hate these blurred lines

I know you want it

I know you want it

I know you want it

But you’re a good girl

The way you grab me

Must wanna get nasty

Go ahead, get at me
[Pharrell:] Everybody get up


[Verse 2: Robin Thicke]

What do they make dreams for

When you got them jeans on

What do we need steam for

You the hottest bitch in this place

I feel so lucky

Hey, hey, hey

You wanna hug me

Hey, hey, hey

What rhymes with hug me?

Hey, hey, hey


[Pre-chorus: Robin Thicke]

OK now he was close, tried to domesticate you

But you’re an animal, baby it’s in your nature

Just let me liberate you

Hey, hey, hey

You don’t need no papers

Hey, hey, hey

That man is not your maker

Hey, hey, hey


[Chorus: Robin Thicke]

And that’s why I’m gon’ take a good girl

I know you want it

I know you want it

I know you want it

You’re a good girl

Can’t let it get past me

You’re far from plastic

Talk about getting blasted
[Pharrell:] Everybody get up

I hate these blurred lines

I know you want it

I hate them lines

I know you want it

I hate them lines

I know you want it

But you’re a good girl

The way you grab me

Must wanna get nasty

Go ahead, get at me


[Verse 3: T.I.]

One thing I ask of you

Let me be the one you back that ass to

Go, from Malibu, to Paris, boo

Yeah, I had a bitch, but she ain’t bad as you

So hit me up when you pass through

I’ll give you something big enough to tear your ass in two

Swag on, even when you dress casual

I mean it’s almost unbearable

In a hundred years not dare, would I

Pull a Pharside let you pass me by

Nothing like your last guy, he too square for you

He don’t smack that ass and pull your hair like that

So I just watch and wait for you to salute

But you didn’t pick

Not many women can refuse this pimpin’

I’m a nice guy, but don’t get it if you get with me


[Bridge: Robin Thicke]

Shake the vibe, get down, get up

Do it like it hurt, like it hurt

What you don’t like work?


[Pre-chorus: Robin Thicke]

Baby can you breathe? I got this from Jamaica

It always works for me, Dakota to Decatur, uh huh

No more pretending

Hey, hey, hey

Cause now you winning

Hey, hey, hey

Here’s our beginning


[Chorus: Robin Thicke]

I always wanted a good girl

(Pharrell: Everybody get up)

I know you want it

I know you want it

I know you want it

You’re a good girl

Can’t let it get past me

You’re far from plastic

Talk about getting blasted

I hate these blurred lines

(Pharrell: Everybody get up)

I know you want it

I know you want it

I know you want it

But you’re a good girl

The way you grab me

Must wanna get nasty

Go ahead, get at me


[Outro: Pharrell]

Everybody get up

Everybody get up

Hey, hey, hey

Hey, hey, hey

Hey, hey, hey #Thicke interzis pentru muzica, nu video, cu Blurred lines
Read More

Măicuţei mele - Poezia de duminică


Măicuţei mele


de Corina Nica


Te văd la fel, mi-s anii mulţi,

Tu știi cu inima s-asculţi

Orice speranţe aș avea

Sau căi răzleţe de-aș urma.

Zâmbești și crezi in adevăr,

Păru-ţi miroase-a flori de măr,

Incă mă-nveţi ce eu nu știu

Și ești aici, și nu-i târziu.

Incă mi-e dor să mă cuprinzi

Când cad, tu mâna mi-o intinzi,

De fiii mei când iţi vorbesc

Știi inainte să rostesc.

Tu toate le-ai trăit deja

Și in inţelepciunea ta

Incape universul meu

Și fără tine n-aș fi eu!

Frumoasă ești, ca visul sfânt

Ca dragostea, ca dulce cânt,

Sunt mii de fire ce ne leagă,

Iubită ești, tu, Maică dragă!Măicuţei mele - Poezia de duminică
Read More

8 martie - Femeia trebuie să ...

Fără introducere sau istoric al acestei zile (pe care oricum o găsiţi pe internet), trecem la subiect. Aveţi mai jos o fotografie care spune câtă violenţă există la noi, şi nu numai. DA, este violenţă ceea ce vezi acolo, iar dacă şi tu gândeşti la fel, eşti pasibil de pedeapsă conform legii. Nu eşti încă în închisoare sau părăsit pentru că ea încă mai crede în tine, în ceea ce a văzut şi vede bun în tine, Sau pentru că suferă de Sindromul Stockholm. Dar asta se poate schimba în orice moment.


Femeia trebuie sa


 


8 martie este doar o scuză. Au luptat pentru această zi şi o au. Adevărata faţă a lucrurilor o vezi, însă, în viaţa de zi cu zi, pe stradă şi peste tot. Şi se numeşte violenţă. Poate nu pare, la prima vedere, dar este. Condiţionarea, chiar şi psihică, este violenţă. Şi nici Google nu îţi dă răspunsuri de la el, ci de la ceea ce caută oamenii. Ori, dacă te uiţi la fotografie, vei care este suma căutărilor. Câte sunt cele care spun ceea ce vrea să fie ziua de 8 martie?


Femeia trebuie


Deci, lasă mai moale totul, o floare şi  o mulţumire nu o ajută, ci o stare pozitivă de zi cu zi. Şi atunci se va putea bucura cu adevărat de un fir de flore şi chiar de un zîmbet sau o mângâiere, nu doar de 8 martie. Până atunci …8 martie - Femeia trebuie să ...
Read More

Ce-aș fi? - Poezia de duminica


Ce-aș fi?


de Corina Nica


Schimbă locul tău cu-al meu

Și așteaptă de la tine

Tot atât cât iţi cer eu.Fă-te tu, de azi, ca mine,

Să-ţi dea ţie, Dumnezeu

Tot ce umărul meu ţine.


Și apoi să te ascult

De te plângi sau te mai superi,

De-i puţin sau e preamult.


Ce-ar fi floarea fără fluturi?

Ce-aș fi eu pe-acest pământ

Fără tine să mă bucuri?
Ce-aș fi? - Poezia de duminica
Read More

Beneficiile participarii la programele de formare profesională continua

 A N U N Ţ


privind beneficiile participarii la programele de formare profesională continua, derulate in cadrul proiectului “PRO-SANATATE – Creșterea accesului angajaților din sistemul medico-social din Romania la programele de formare profesională continuă”


 


În perioada 24 aprilie 2014 – 23 octombrie 2015 se implementează proiectul “PRO-SANATATE – Creșterea accesului angajaților din sistemul medico-social din Romania la programele de formare profesională continuă”. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European – Investeşte în Oameni! prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi este implementat de către Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică, CATALACTICA în parteneriat cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România și Fundația pentru Recuperare, Integrare și Promovare Socială ECHOSOC. Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea nivelului de calificare pentru 2520 de angajati necalificati si/sau cu un nivel scazut de calificare din domeniul medico-social din cele 8 regiuni de dezvoltare din Romania, contribuind la facilitarea/imbunatatirea accesului si participarii la programe de formare profesionala continua (FPC). Grupul tinta al proiectului este format din angajati necalificati (cu varste intre 18 si 64 de ani) pentru domeniul in care lucreaza sau cu un nivel scazut de calificare, din cele 8 regiuni de dezvoltare: Nord –Est: Bacau, Sud-Est: Buzau, Constanta, Vrancea, Tulcea; Sud-Muntenia: Prahova; Sud – Vest Oltenia: Olt; Vest: Arad, Hunedoara, Timis; Nord- Vest: Cluj, Maramureș, Satu-Mare; Centru: Alba, Brasov, Mures; Bucuresti-Ilfov: Bucuresti, Ilfov


Prin participarea cursanţilor înscrişi la programele de formare profesională continua se vizează îmbunătăţirea nivelului de calificare a forţei de muncă, dezvoltarea competenţelor profesionale,  creşterea oportunităţilor de accesare a altor posturi şi de avansare în cadrul pieţei muncii, asigurarea stabilităţii postului, precum şi creşterea accesului la metode alternative moderne de formare continuă, conţinuturi şi metode adecvate specificului grupului ţintă şi priorităţilor actuale în domeniul medico-social.


Participarea la cursurile organizate si derulate de catre Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania le asigura cursantilor primirea unor subventii ca urmare a absolvirii cursului: pentru cei care participa la la un curs nivel calificare 1 se acorda subventii de 480 lei, iar pentru cei care participa la un curs nivel calificare 2 se acorda 960 lei.


Precizam faptul ca programele de formare de nivel 1 de calificare au o durata de 360 ore, din care: 120 de ore de instruire si 240 de ore de instruire practica, iar programele de formare de nivel 2 de calificare au o durata de 720 de ore, din care: 240 de ore de instruire teoretica si 480 de ore de instruire practica.


Urmatorul curs de calificare, de nivelul 2 va incepe in data de 06 aprilie 2015.


 


 


Pentru informații suplimentare:


 


Ileana Pia LOPACI – Coordonator local campanii, Mobil: 0744 51 85 39, email: lopaci_pia@yahoo.com


 


Gabriela CERCEL  – Expert Informare, consiliere si orientare profesionala, Mobil: 0768631306, email: cercelgabriela@yahoo.com


 


Adresa corespondență Filiala Brasov: Str.Muresenilor nr.5, Brasov, cod postal 500122


 Beneficiile participarii la programele de formare profesională continua
Read More

Cântec de prunc părăsit - Poezia de duminica

Cântec de prunc părăsit


de Corina Nica


M-am născut nedorită

Ca mulţi dintre voi.

Viaţa mea e o clipă,

Joc de raze și ploi.


Mă privea astăzi maica,

Și la sân mă hrănea,

Dar apoi, crudă-i soarta,

Fără milă, pleca!


Intr-un leagăn, străină,

Plâng și-acum după ea.

De-i vedea-o, suspină,

Spune-i dragostea mea.


Mi se-aștern vise sumbre,

Mă așteaptă ani grei

De lumini și de umbre

Fără zâmbetul ei…Cântec de prunc părăsit - Poezia de duminica
Read More
Dofollow Blog