NG's recomandă:


4 camere web partia de schi Covasna

Esti curios?

PC Computer

Creative Commons


TinaR - VIP
Azi cumperi mai ieftin:

35% reducere la colectia Nautilus

Piata de Advertoriale
I'm listed in Personal Gazduire Web Hosting Inregistrare Domenii

Popular Posts

Bottom 3

CafeForm Plus
Gazduire Web Hosting Inregistrare Domenii

Managementul calitatii

"Calitatea produsului nu este totul, dar totul este nimic fără calitate."(Peters şi Waterman-"In search
of Excellence").
Calitatea, ceea ce înseamnă calitatea proceselor şi a rezultatelor, este şi va fi întotdeauna un factor
de competiţie important, dacă nu cel mai important.
Standardul ISO 8402 defineşte calitatea ca reprezentând "ansamblul caracteristicilor unei entităţi,
care îi conferă aptitudinea de a satisface nevoile exprimate sau implicite".
Conform acestei definiţii:
• calitatea nu este exprimată printr-o singură caracteristică, ci printr-un ansamblu de caracteristici;
• calitatea nu este de sine stătătoare, ea există numai în relaţia cu nevoile clienţilor;
• calitatea este o variabilă continuă şi nu discretă;
• prin calitate trebuie satisfacute nu numai nevoile exprimate, dar şi cele implicite
Managementul calităţii reprezintă un ansamblu de activităţi având ca scop realizarea unor
obiective,prin utilizarea optimă a resurselor.Acest ansamblu cuprinde activităţi de planificare,
coordonare,organizare,control şi asigurare a calităţii.Intreprinderea îşi propune o serie de "obiective
strategice":economice,sociale,tehnice,comerciale,care se realizează prin intermediul unor
"obiective operaţionale".Acestea din urmă ar fi:obţinerea unor produse şi servicii de calitate
corespunzătoare cerinţelor,în cantitatea solicitată,la termenul convenit şi care să fie disponibile la
locul sau pe piaţa dorită,toate acestea,in condiţiile unor costuri minime.
Recomand timesheet software hrp si time management software hrp

0 comentatori

Dofollow Blog